Hier vind je de publicaties die gedaan zijn naar aanleiding van het PIE=M project.

Abstract

Achtergrond: Het voorschrijven van bewegen in de klinische zorg wordt wereldwijd aanbevolen. Het concept ‘’Exercise is Medicine’’ (E=M) kan worden gebruikt om diverse leefstijl gerelateerde chronische ziektes te voorkomen, behandelen of te genezen. Door verschillende barrières is E=M nog steeds niet standaard geïmplementeerd in de klinische zorg.

Doel: Dit artikel beschrijft het ontwerp van de PIE=M (Physicians Implement Exercise = Medicine) studie, die als doel heeft de implementatie van E=M te faciliteren in de zorg.

Methode: PIE=M bestaat uit drie onderling verbonden onderzoeken. Ten eerste zullen de verschillende niveaus en bepalende factoren van PA in diverse patiënten en gezonde populaties worden onderzocht met gebruik van bestaande cohort data. De huidige status van implementatie, de mogelijkheden en beperkingen in E=M zullen ook onderzocht worden met vragenlijsten en interviews onder clinici van de deelnemende afdelingen van 2 verschillende universitaire ziekenhuizen. Beide ziekenhuizen zijn gelokaliseerd in een stad, echter één is meer gefocust op een stedelijke bevolking en de ander op een provinciale bevolking). Implementatiestrategieën zullen worden toegepast op deze mogelijkheden en beperkingen volgens een systematische aanpak. Ten tweede wordt er een algemene tool ontwikkeld om een op maat gemaakt beweegadvies en doorverwijzing te genereren voor de patiënt. De eisen voor deze tool zullen worden onderzocht bij clinici en afdelingsmanagers. De tool wordt ontwikkeld doormiddel van een iteratief ontwerp proces waarbij alle belanghebbenden zullen reflecteren op de tool. Ten derde gaan we een pilot-implementatie van de implementatie strategieën, waaronder de E=M tool, uitvoeren om de haalbaarheid te testen in de reguliere zorg bij clinici in de twee universitaire ziekenhuizen. Een uitgebreide procesevaluatie zal worden uitgevoerd onder de clinici, afdelingsmanagers, leefstijlcoaches en patiënten gebaseerd op het RE-AIM framewerk.

Resultaten: Dit project is goedgekeurd en gesubsidieerd door de Nederlandse subsidie organisatie ZonMW in april 2018. Het project startte in september 2018 en loopt tot december 2020 (afhankelijk van de COVID-19 crisis). Alle data uit het eerste onderzoek is verzameld en geanalyseerd en wordt naar verwachting in 2021 gepubliceerd. Resultaten van het tweede onderzoek zijn inmiddels beschreven. Het manuscript wordt gepubliceerd in 2021. Het derde onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd in de klinische praktijk bij vier afdelingen van twee universitaire ziekenhuizen onder clinici, leefstijlcoaches, ziekenhuis managers en patiënten. De resultaten worden naar verwachting in 2021 gepubliceerd.

Conclusies: Het PIE=M project richt zich op de potentie om patiënten te voorzien van een beweegadvies, om zo chronische ziektes te voorkomen en te behandelen, herstel te bevorderen, en gezond oud worden. Dit beweegadvies wordt mogelijk gemaakt door E=M implementatie strategieën te ontwikkelen, waaronder een E=M tool, die toegepast worden in de reguliere zorg. Het PIE=M project zal een blueprint van implementatie strategieën opleveren, waaronder een E=M screening en doorverwijs tool, die als doel hebben om het doorverwijzen van E=M door clinici te promoten om de gezondheid van de patiënten te verbeteren, terwijl de druk op de clinici zo klein mogelijk wordt gehouden.

Kernbegrippen: Exercise is Medicine initiatief; clinici; reguliere behandeling; beweeg doorverwijzing; ziekenhuiszorg; fysieke activiteit.