Hoe kan het voorschrijven van Bewegen als Medicijn worden gefaciliteerd? Bepaal wat er nodig is voor de uitvoering van Bewegen als Medicijn en ontwikkel ondersteunende materialen en middelen.

  • Breng in kaart waar behandelaren de patiënten naartoe kunnen doorverwijzen om meer te kunnen bewegen, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.
  • Vertaal de inhoud van de tool naar de gewenste patiënten reis zoals besproken in stap 3 ‘maak concreet waar je naartoe wilt’. Draag zorg voor daadwerkelijke inbedding van de vragenlijst, het inbouwen van het algoritme in het gekozen medium en weergave van de daarbij behorende adviezen.
  • Maak een werkproces waarin precies beschreven staat van wie welke actie verwacht wordt op welk moment.

Voorbeeld:

Tips:

  • Breng een helder overzicht van verwijsmogelijkheden in kaart door regionale samenwerking met gemeenten, sportraden, eerstelijnszorg, etc. Denk daarbij ook aan verwijsmogelijkheden naar gespecialiseerde zorg.
  • Kijk voor extra informatie ook eens op de website van kenniscentrum sport en bewegen, unieksporten.nl, websites buurtsportcoaches.
  • Kijk voor een specifiek voorbeeld van een beweegadvies op: www.hetklikt.nu/piem.

Arts-assistent: “Juist die verwijsopties gaven me zoveel inzicht! Ik wist bepaalde mogelijkheden helemaal niet. Dat hield me eerder ook wel tegen om het te hebben over bewegen met mijn patiënten.”