Wat moet er concreet worden gedaan voor dit project? De aanpak van alle onderdelen van het project, de rolverdeling en de wijze van monitoren worden vastgelegd in een implementatieplan.

Maak een implementatieplan, met de volgende onderdelen:

  • Bespreek welke strategieën voor jullie setting noodzakelijk zijn om in te spelen op de gemaakte keuzes, geïdentificeerde behoeften en belemmeringen.
  • Zorg in elk geval voor duidelijke procesafspraken, training, PR op de afdeling en een aanspreekpunt/helpdesk bij wie men terecht kan bij (dringende) vragen en duidelijke voorlichting aan patiënten.
  • Maak afspraken over de wijze van uitvoering, bij voorkeur gefaseerd introduceren zoals bij een kleine subafdeling.
  • Maak een plan hoe jullie de implementatie willen gaan monitoren voor het optimaliseren van het implementatieproces. Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens? En welke acties onderneem je bij obstakels? Denk bijvoorbeeld aan aantallen ingevulde vragenlijsten/verwijzingen of verminderd enthousiasme van clinici of patiënten.
  • Zorg voor akkoord op dit implementatieplan door bevoegden die gaan over personele inzet, budgetafspraken, etc.

Voorbeeld:

Tips:

  • Zorg voor feedbackloops met gebruikers om de werkprocessen tussentijds aan te passen
  • Onderhoud (in)formeel contact met alle betrokkenen.

Kies bewust of je een korte (tijdbesparende) of uitgebreide (diepgaande) evaluatie doet.  De voorbeeld vragenleidraad biedt beide opties.

Arts: “Op onze afdeling gaat het vooral om de uitvoering van het voorschrijven van Bewegen als Medicijn. We willen verder geen onderzoek doen. Dus wij kozen voor pragmatische, korte evaluaties tijdens ons teamoverleg. Zo hielden we wel een vinger aan de pols, maar kon het vrij vlot allemaal.”