Hoe implementeer ik Bewegen als Medicijn in mijn praktijk? 

Wil je het voorschrijven van Bewegen als Medicijn op een ziekenhuis afdeling gaan invoeren? Volg dan dit implementatieplan! Iedereen die Bewegen als Medicijn wil implementeren in zijn of haar ziekenhuis – bijvoorbeeld stafmedewerkers, verpleegkundig specialisten of arts-assistenten – kan aan de slag met dit stappenplan. 

Drie ziekenhuisafdelingen van het UMCG en Amsterdam UMC gingen je voor in de implementatie. Vanuit hun ervaringen geven zij per stap adviezen, voorbeelden en praktische tips. Dit stappenplan biedt houvast en geeft inzicht in de keuzemogelijkheden die er zijn. Zo kan je het invoeren van Bewegen als Medicijn zo goed mogelijk aan laten sluiten op jullie specifieke situatie. Je zult dus keuzes moeten maken voor een vertaalslag naar jullie praktijk en niet alle voorbeelden zijn misschien van toepassing

Onder bewegen verstaan we lichamelijke activiteit in alle vormen en op alle niveaus. Het gaat dus niet alleen om sporten, maar ook om bewegen in en om het huis, als vervoer en recreatief.  Met het voorschrijven van Bewegen als Medicijn bedoelen we bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een leefstijlcoach of een fysiotherapeut voor een beweegadvies. Ook kan het een verwijzing zijn naar een beweegprogramma van een buurtsportcoach, een gecombineerde leefstijlinterventie, een lokale sportclub of een wandelgroep.

Leefstijlcoach: “Ik merk nu dat het heel belangrijk is om het echt stap voor stap aan te pakken om het succesvol in de praktijk te laten landen.”

Vanaf donderdag 21 januari 2021 neemt Stichting Special Heroes Nederland het PIE=M project over. Zij zijn vanaf nu verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en zullen andere afdelingen en ziekenhuizen ondersteunen bij de implementatie.  De stichting maakt zich sterk voor mensen met een beperking en ziekte. Zij doen dit door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren.