Hoe kan de uitvoering worden volhouden? Zorg dat er op uitvoerend én bestuurlijk niveau commitment is om Bewegen als Medicijn te implementeren en de uitvoering beschreven staat in het beleid. Blijf bij de uitvoering een vinger aan de pols houden en stuur zo nodig bij.

  • Als de nieuwe werkwijze goed bevalt is het zaak het nieuwe werken tot reguliere zorg te maken.
  • Blijf de ingebedde werkwijze monitoren en bijsturen indien nodig. Houd per afdeling een kartrekker.
  • Zorg dat de werkwijze beschreven staat in het beleid van de afdeling.
  • Zorg dat nieuwe medewerkers standaard de training krijgen, bijvoorbeeld door het op te nemen in het inwerkprogramma.
  • Zorg voor het up-to-date houden van het verwijsaanbod.

Arts: “Het is zo lastig om dit ook blijvend vol te houden. Wat werkt is dat iemand van de afdeling er ruimte voor krijgt in zijn baan om dit blijvend onder de aandacht te brengen en alles up-to-date te houden. Het liefst iemand die werkt in de klinische praktijk.”