De uitvoering is gestart, en nu? Tijdens de uitvoering maak je voortdurend gebruik van feedback over de uitvoering. Als het nodig is stel je de uitvoering bij.

  • Start de nieuwe werkwijze en monitor het verloop.
  • Evalueer na één maand met je projectteam over het verloop en breng verbeteringen aan. Maak gebruik van korte feedbackloops; houd eenieder goed op de hoogte van hoe de nieuwe werkwijze verloopt en pas strategieën of processen aan als dat nodig blijkt.
  • Schaal de implementatie op naar nieuwe doelgroepen. De geleerde lessen gebruikt je om het proces te verbeteren voor implementatie op andere afdelingen.

Tips:

  • Maak medewerkers van een afdeling verantwoordelijk voor de uitvoering. Geef een kartrekker daar ook wat uren voor zodat het onderwerp levend blijft en zaken zoals de tool en de verwijsopties up-to-date blijven.
  • Deel succesverhalen met elkaar door te informeren in team overleggen, klinische lessen, overdrachtsmomenten of mailing over de uitvoering en de effecten (verwijzingen, patiënt ervaringen, zorgreductie).
  • Informeer de betrokken blijvend over de effecten en over nieuwe inzichten.
  • Maak contact met andere afdelingen, ziekenhuizen of zorginstellingen die ook werken aan de implementatie van Bewegen als Medicijn om ervaringen uit te wisselen.
  • Neem deel aan een (landelijk) netwerk voor het gezamenlijk optrekken op dit thema.

Onderzoeker: “Ik vind het heel inspirerend om te zien welke verschillende initiatieven er zijn als het gaat om het voorschrijven van Bewegen als Medicijn. Van andere projecten kunnen wij best nog wat leren.”