Dit PIE=M onderzoek is uitgevoerd door het UMC Groningen en het Amsterdam UMC. Het is een door ZonMW gesubsidieerd onderzoeksproject uitgevoerd bij de afdelingen Revalidatiegeneeskunde (UMCG en Amsterdam UMC), Orthopedie (UMCG) en Oncologie (AmsterdamUMC).

Aanleiding

Uit de literatuur en de praktijk is onomstotelijk bewezen dat een actieve leefstijl een positief effect heeft op het ontstaan en het beloop van ziektes. Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar heel weinig gedaan in de spreekkamer van de arts. Het bespreken van een actieve leefstijl heeft nog geen reguliere plek in de ziekenhuiszorg.

Doelen

Het PIE=M onderzoek had daarom als doelen:

1) het onderzoeken van de huidige uitvoering van het voorschrijven van Bewegen als Medicijn en de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie;

2) het ontwikkelen van een hulpmiddel bij het voorschrijven van Bewegen als Medicijn, resulterend in een individueel beweegadvies voor patiënten en een verwijzing naar een actieve leefstijl interventie;

3) het onderzoeken van de haalbaarheid van de uitvoering van Bewegen als Medicijn in de zorg bij afdelingen van UMCG en Amsterdam UMC.

Eindproduct

Het PIE=M-project heeft een geresulteerd in een implementatieplan om het voorschrijven van Bewegen als Medicijn toe te passen in de ziekenhuispraktijk. Dit stappenplan wordt op deze website getoond en toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Poster Eindcongres PIE=M | Physicians Implement Exercise = Medicine