Hoe houd je druk bezette professionals actief betrokken bij het voorschrijven van Bewegen als Medicijn? Zorg dat de coördinatie in goede handen is en betrek belangrijke partijen bij je project.

Een goede projectleider is essentieel. Deze heeft kennis van implementatie en organisatie van zorg, kan draagvlak creëren, gaat zorgvuldig om met de verschillende belangen van de partners in de samenwerking en heeft ervaring met projectmanagement. De projectleider zal ongeveer 2-4 uur per week kwijt zijn aan taken. Dit hangt uiteraard af van de startsituatie en de doelen.

 • Stel een projectgroep samen die zich enthousiast gaat inzetten om het voorschrijven van Bewegen als Medicijn in te voeren. Bij de uitvoering op meerdere afdelingen is het zinvol per afdeling een kartrekker aan te stellen en hen onderling te verbinden. De projectgroep houdt zich bezig met afstemming tussen de verschillende partners en het faciliteren de implementatie van Bewegen als Medicijn. Een projectgroep lid zal ongeveer 1-2 uur per week kwijt zijn aan zijn/haar taken.
 • Stel een klankbordgroep samen die de gebruikers vertegenwoordigt (zoals behandelaren, patiënten). De tijdsinvestering is naar schatting 2-5 uur in totaal. Patiëntvertegenwoordigers kun je bereiken via een cliëntenraad of een lokale patiëntenvereniging. Zij kunnen advies geven zodat je goed kunt aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
 • Als er een afdeling Sportgeneeskunde is in jullie ziekenhuis, betrek hen dan vanaf de start bij jullie plannen. Zij kunnen deel uitmaken van de projectgroep of kunnen draagvlak creëren in het ziekenhuis om het voorschrijven van Bewegen als Medicijn in te gaan voeren. Ook kan je hen vragen naar de motieven waarom Bewegen als Medicijn zou moeten worden toegepast voor die specifieke patiëntgroepen. Deze motieven kun je gebruiken om de staf en medewerkers het belang te laten inzien van het voorschrijven van Bewegen als Medicijn.
 • Een algemene argumentatie die je kunt gebruiken om het plan te promoten zijn:
 • De bewezen gezondheidseffecten van bewegen bij patiënten;
 • Het hoge percentage patiënten dat nog te weinig beweegt;
 • De noodzaak tot zorgverbetering van de ziekenhuiszorg, curatief en preventief;
 • De vermindering van zorgconsumptie van patiënten en daardoor een reductie van zorgkosten.

Vraag ook, als dat mogelijk is, sportartsen naar argumenten om het voorschrijven van Bewegen als Medicijn in te gaan voeren in jullie ziekenhuis en sluit aan bij bestaande initiatieven.

 • Voor het creëren van draagvlak is het ook raadzaam om de raad van bestuur van het ziekenhuis te betrekken bij het plan.
 • Bedenk of deze invoering vooral een implementatietraject is of dat je ook onderzoek wilt doen naar de implementatie van Bewegen als Medicijn. Voor het verzamelen van data kun je, als die wens bestaat, arts-assistenten of studenten betrekken.

Tips:

 • Als het doel is dat meerdere afdelingen binnen een instelling Bewegen als Medicijn gaan invoeren begin dan bij één of twee enthousiaste afdelingen en leer van de implementatie.

Arts: “Het is echt heel belangrijk om draagvlak te hebben voor je dit introduceert, daar ben ik me nu pas van bewust geraakt”