Wat moet het voorschrijven van Bewegen als Medicijn opleveren, en wie doet wat? Stel concrete doelen, rollen en taken op en maak een planning.

  • Bespreek hoe de gewenste situatie er uit ziet door de patiënten reis te bespreken (het traject dat de patiënt doorloopt van het eerste contact tot beweegadvies).
  • Beslis en leg vast op welke momenten in de patiënten reis welke onderdelen aan bod zouden kunnen komen, voor welke type patiënt en via welk medium. Opties zijn: digitale of niet-digitale tool Bewegen als Medicijn, voor- en nadelen benoemen per systeem.
  • Vertaal deze gewenste situatie naar concrete doelen op korte en lange termijn. 
  • Bespreek wie welke rollen en taken op zich neemt in het ontwikkel- en inrichtingsproces van de tool Bewegen als Medicijn” en maak een planning.    

Voorbeeld:  

Tips:

  • Richt het werkproces zo efficiënt mogelijk in voor de zorgverlener. Een voorbeeld: laat de  patiënt informatie al voor het consult invullen.
  • Maak de tool Bewegen als Medicijn zo makkelijk mogelijk in gebruik. Zorg bijvoorbeeld dat het direct vindbaar is voor de gebruiker in het systeem; zorg dat het beweegadvies direct meegegeven kan worden aan de patiënt. 
  • Bij de bespreking van Bewegen als Medicijn met de gebruikers kan onderlinge discussie helpen om helder te krijgen wat wel of niet werkzaam is voor behandelaren.

Stafmedewerker: Wat heel belangrijk is, is dat afdelingen hun eigen keuzes maken. Een vaststaand protocol van “zo zou het moeten” werkt in de praktijk niet. Allerlei keuzes over inhoud en uitvoering moeten door een afdeling zelf worden gemaakt om te komen tot een toepasbaar traject”