De interviews zijn begonnen

Vragenlijst

De afgelopen twee maanden hebben we de vragenlijst uitgezet op de verschillende
deelnemende afdelingen. We zijn erg tevreden over de respons: tot op heden
hebben we 38 vragenlijsten terug ontvangen. Tijdens de consortium bijeenkomst
op 21 mei zullen we de eerste resultaten uit de vragenlijst presenteren.

Interviews


Daarnaast zijn we flink opgeschoten met het afnemen van interviews en de verwerking daarvan: We hebben inmiddels 15 clinici van deelnemende afdelingen gesproken over de huidige stand van zaken rondom de implementatie van E=M. Al deze gesprekken worden woord voor woord uitgetypt door onze 4 stagiaires en vervolgens gecodeerd. Wij zijn ze enorm dankbaar voor hun inzet de afgelopen periode. De interviews leveren een enorme hoeveelheid data op. Adrie, Femke en Joske hebben daar, wederom samen met de stagiaires, alvast wat orde in aan proberen te brengen. Tijdens de consortiumbijeenkomst op 21 mei willen we graag de belangrijkste barrières die in de interviews worden benoemd bespreken. Daarna willen we gezamenlijk strategieën bedenken om de barrières zo veel mogelijk te verlagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *