Update E=M tool

Testversie tool


Door Genomics is een eerste testversie van de E=M tool ontwikkeld en rondgestuurd naar een groep testers. Hierbij is zoveel mogelijk geprobeerd aan te sluiten bij de functionele eisen die eerder in kaart zijn gebracht. De feedback uit deze eerste ronde wordt nu verwerkt, samen met de suggesties die we hebben gekregen van clinici uit de
interviews.


Koppeling in EPD


Ondanks dat de tool die momenteel ontwikkeld wordt zelfstandig kan draaien, wordt de
mogelijkheid tot een koppeling aan het elektronisch patiënten dossier (EPD) onderzocht. Dit was namelijk een nadrukkelijke wens van de gebruikers. Ook voor het verzamelen van de input van de tool (vragenlijst voor patient), voor de beveiliging van Patiëntgegevens en voor toekomstig gebruik van de tool, is het belangrijk dat de tool wordt gekoppeld aan het EPD. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen in het UMCG: het IV loket, Genomics, Epic en Roqua.

Gebruikersgroep


De tool is in de eerste fase getest door verschillende partijen: onderzoekers, ICTers, de
stuurgroep, stagiaires en afdelingshoofden. In de tweede fase zal de nadruk liggen op de
bevindingen van clinici en patiënten. Bij de interviews van deelproject 1 zijn clinici gevraagd om mee te denken over de tool. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de tool zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften in de praktijk. Patiënten zullen via clinici worden benaderd voor deelname aan een focus groep gesprek.

Planning


De planning is dat er in juni 2019 een goedwerkende tool zelfstandig kan draaien. De wens is sterk aanwezig om voor september 2019 een koppeling te hebben gerealiseerd aan het EPD, voor de pilot die start in september 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *